Zvolen

20.2.2012 o 17.00 hod.
Zasadnutie Kandidačnej porady predsedníctiev cirkevných zborov
Zvolenského seniorátu

v zborovej sieni CZ ECAV na Slovensku Zvolen
k voľbám seniora Zvolenského seniorátu

Leave a Reply