Zvolen

5.3.2013 o 16.00 hod.
Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu
v zasadacej sieni Biskupského úradu ZD
(Zvolen, Nám. SNP č.5)

Leave a Reply