Zvolen

11.12.2006 o 15.00 hod.
Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu
v jednacej sieni BÚZD vo Zvolene

Leave a Reply