Zvolen

10.11.2013 o 15.00 hod.
Seniorálne stretnutie speváckych zborov
Zvolenského seniorátu

pri príležitosti 530. výročia narodenia Dr. Martina Luthera

luther

Program stretnutia:
Úvodná pobožnosť
Prednáška:
PaedDr. Tomáš Škraban, PhD.
Dr. Martin Luther a jeho reformy v oblasti hudby
Prehliadka spevokolov

Leave a Reply