Banská Bystrica

8.3.2020 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu