Banská Bystrica

2.3.2020 o 16.00 hod.
Zasadnutie
Kandidačnej porady Zvolenského seniorátu