Zvolen

5.10.2015 o 16.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva