Radvaň

Zmena termínu
Seniorálneho konventu Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Radvani

Vyjadrenie predsedníctva seniorátu