Slovenská Ľupča

23.3.2019 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Slovenskej Ľupči