Radvaň

! zmena termínu !
6.3.2019 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva