Zvolen

12.9.2018 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva
v zasadacej sieni Biskupského úradu ZD.