Zvolen

8.11.2016 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva