Zvolen

16.12.2006 o 10.00 hod.
Ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku

Leave a Reply