Zvolen

11.3.2016 o 15.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD. – Vzťah cirkvi a štátu v minulosti a súčasosti