Zvolen

14.10.2019 o 15.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu