Zvolen

14.10.2019 o 17.00 hod.
Kandidačná porada
predsedníctiev zborov Zvolenského seniorátu
ku voľbe seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu