Zvolen

12.3.2007 o 15.00 hod.
Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu
v jednacej sieni BÚZD vo Zvolene

Leave a Reply