Zvolen

20.5.2007 filiálka Budča o 14.00 hod.
Pohrebná rozlúčka
so zosnulým bratom Mgr.Jánom Fazekašom

(bývalým seniorálnym dozorcom Zvolenského seniorátu)

Leave a Reply