Zvolen

18.6.2007 o 16.00 hod. v zborovej sieni
Kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov
k voľbe seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu

Leave a Reply