Zvolenská Slatina

15.5.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
Historický a teologický výklad 95 výpovedí

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.