Zvolenská Slatina

9.9.2017 o 9.00 hod.
Inštalácia zborového farára Mgr. Branislava Kováča