Zvolenská Slatina

20.1.2008 o 14.00 hod.
Novoročné stretnutie zborov Zvolenského seniorátu

Úvod seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu
PaedDr. Mgr. Slavomíra Hanusku

Mgr. Milan Krivda, biskup ZD

Prednáška
Prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc. – Martin Rázus
Vystúpenia zborových spevokolov

Leave a Reply