Zvolenská Slatina

12.1.2009 o 9.30 hod.
Združenie evanjelických duchovných Zvolenského seniorátu
Seniorálna pastorálna konferencia
Milan Rúfus (10.12.1928 – 11.1.2009)
Prerokovanie návrhov nariadení o duchovenskej službe
a dovolenke duchovných

Leave a Reply