Zvolenská Slatina

9.10.2011 o 14.00 hod.
Seniorálne stretnutie speváckych zborov
Zvolenského seniorátu

Leave a Reply