Zvolenská Slatina

14.1.2013 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Mgr. Daniel Duraj
Predstavenie aplikácie Cirkevná štatistika

Leave a Reply