Zvolenská Slatina

3.3.2014 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Leave a Reply