Zvolenská Slatina

30.9.2006
Dištriktuálny konvent Západného dištriktu
ECAV na Slovensku

9.30 – Úvodná pobožnosť
10.00 – Rokovanie konventu

Leave a Reply