Zvolenský seniorát

Voľby seniora Zvolenského seniorátu
Kandidačná porada predsedníctiev zborov Zvolenského seniorátu
kandidovala na funkciu seniora Zvolenského seniorátu
jedného kandidáta, ktorým je

Mgr. Peter Ján Soták
evanjelický farár a.v. z Dobrej Nivy

Volebné konventy v cirkevných zboroch sa uskutočnia
4.3.2012 alebo 11.3.2012

Leave a Reply